امروز: ۱۴۰۳ يکشنبه ۶ خرداد
کد: 17614-1028      تعداد بازدید : 32633

ثبت مجامع موسسه صندوق ذخیره بانک شهر

به اطلاع کلیه اعضاء می رساند مجامع مؤسسه به شرح جداول ذیل که در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 1401/08/03 نیز آگهی گردیده برگزار می گردد .
به اطلاع کلیه اعضاء می رساند مجامع مؤسسه به شرح جداول ذیل که در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 1401/08/03 نیز آگهی گردیده برگزار می گردد .
لذا از هیأت امنای محترم مؤسسه جهت حضور در مجامع مربوطه دعوت به عمل می آید.
همچنین متعاقباً مجامع مربوطه از طریق سامانه پیامکی مؤسسه به اطلاع اعضاء هیأت امنا خواهد رسید .
 
نظر شما :
captcha