امروز: ۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1401/08/15 اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل عبارتند از:

 

نام و نام خانوادگی سمت
آقای اسمعیل غفاری رئيس هيات مديره
آقای سید علیرضا سید اردوبادی  مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره
رضا اكبري اصل  عضو هيات مديره
محمد علی برقی فوشازده عضو هيات مديره
اصغر روح اللهي عضو هيات مديره
عليرضا خطيبي  عضو هيات مديره
محمد علی صباغ زاده چنارانی  عضو هيات مديره