امروز: ۱۴۰۳ يکشنبه ۳۱ تير

شركت خدمات مالی و مدیریت خبرگان شهر به شماره ثبت 534851 دارای شناسه ملی 14007993226 در تاریخ 1397/09/18 به‌منظور فعالیت در ارائه خدمات بازرسی، حسابرسی و... به ثبت رسیده است.

شایان ذکر است طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1398/2/8، مبادرت به خرید و فروش سهام، اوراق بهادار سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها نیز موضوع فعالیت شرکت افزوده شده است. 

 

خلاصه موضوع فعالیت‌های این شرکت عبارت است از:

ارائه خدمات مالی و حسابداری به اشخاص حقیقی و حقوقی، امور مشاوره مالی و مالیاتی، مدیریت و حسابداری، رسیدگی‌های ویژه مشتمل بر انواع بازرسی عملیاتی و مالی، طراحی نظام‌های اطلاعاتی مدیریت و حسابداری و استقرار سیستم همکاری با شرکت‌ها و واحدهای طرف قرارداد جهت استقرار سیستم‌های طراحی شده، انجام مطالعات و تحقیقات در امور مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری و نشر و اشاعه نتایج حاصله و انجام امور انحلال و تصفیه، انجام امور نظارت مالی شرکت‌ها و موسسات، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه انجام هر یک از فعالیت‌های فوق، ارائه آموزش‌های لازم در راستای ارتقاء سطح علمی کارکنان شرکت‌های طرف قرارداد و پرورش نیروهای متخصص، بررسی و ارزیابی توان ایفای انجام کلیه اقدامات و امور مرتبط با بررسی و ارزیابی و انجام کلیه اقدامات و امور مرتبط با بررسی و تکمیل اطلاعات زنجیره ارزش در خصوص تعیین رتبه و نمره، خرید و فروش سهام، اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها، خرید و فروش سهام، اوراق بهادار سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها

 

سهامداران:

سهامدارن شرکت عبارتند از:

سهامداران تعداد سهام قبلی درصد مالکیت قبلی تعداد سهام جدید درصد مالکیت جدید
موسسه تأمین آتیه کارکنان بانك شهر ۱۸,۶۰۰ ۹۳ 494,5۰۰ 98.9
شرکت تجارت بین‌الملل صنایع و معادن ایرانیان ۴۰۰ ۲ 1,5۰۰ 0.03
شرکت فراتجارت امین شهر ۴۰۰ ۲ 1,5۰۰ 0.03
شرکت بهساز عمران شهرپاد ۴۰۰ ۲ 1,5۰۰ 0.03
سایر (موسسه تأمین آتیه کارکنان بانك شهر) ۲۰۰ ۱ 1,۰۰۰ 0.02
  ۲۰,۰۰۰ ۱۰۰ 5۰​۰,۰۰۰ ۱۰۰

 

اعضای هیات‌مدیره:

اعضای هیات مدیره‌شرکت عبارتند از:

نام و نام خانوادگی سمت
آقای محمد کیایی رئیس هیأت‌مدیره
آقای اصغر روح‌اللهی نایب رئیس هیأت‌مدیره
آقای قربان قدیری مدیرعامل و عضو اصلی هیأت‌مدیره
آقای سیدمرتضی سادات شکرآب عضو اصلی هیأت‌مدیره
آقای سیدمجتبی خاتمی عضو اصلی هیأت‌مدیره