امروز: ۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

شرکت تجارت بین‌الملل صنایع و معادن ایرانیان به شماره ثبت 467469 دارای شناسه ملی 14004704305 در تاریخ 1393/11/11 به‌منظور تأمین تامین نیروی انسانی بانک شهر و شرکت‌های تابعه به ثبت رسیده است.

 

خلاصه موضوع فعالیت‌های این شرکت عبارت است از:

تامین نیروی انسانی بانک شهر و شرکت‌های تابعه

 

سهامداران:

        سهامداران شرکت عبارتند از :

 

سهامداران

تعدام سهام

میزان مالکیت

مؤسسه تأمین آتیه کارکنان بانک شهر

۳۹,۹۹۸,۴۰۰

۹۹.۹۹۶

شرکت بهساز عمران شهر پاد

۸۰۰

۰.۰۰۲

شرکت فراتجارت امین شهر

۸۰۰

۰.۰۰۲

 

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۰

 

هیأت مدیره:

        اعضای هیأت مدیره عبارتند از :

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای سیدمرتضی سادات شکرآب

رئیس هیأت‌مدیره

آقای محمد صادقچه

نایب رئیس هیأت‌مدیره

آقای محمدرضا جنگ‌جو

عضو اصلی هیأت‌مدیره

آقای اصغر روح‌اللهی مدیرعامل خارج از اعضای هیأت مدیره