امروز: ۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

شرکت بهساز عمران شهر پاد به شماره ثبت 509890 در تاریخ 96/03/02 به منظور فعالیت در زمینه پروژه‌های عمرانی تاسیس و به ثبت رسید.

 

خلاصه موضوع فعالیت های این شرکت عبارت است از:

طراحی، نظارت، اجرا، سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های عمرانی در قالب قراردادهای مشاوره، پیمانکاری، مدیریت طرح، مدیریت پیمان و طرح و ساخت.

 

 

سهامداران:

سهامدارن شرکت عبارتند از:

 

سهامداران

میزان سهم

درصدر مالکیت

مؤسسه تامین آتیه کارکنان بانک شهر

۹۸۷

۹۸.۷

شرکت فرا تجارت امین شهر

۵

۰.۵

شرکت خدمات مالی و مدیریت خبرگان شهر

۵

۰.۵

شرکت تجارت بین‌الملل صنایع و معادن ایرانیان

۳

۰.۳

 

۱۰۰۰

۱۰۰

 

 

 

هیأت مدیره:

اعضای هیأت مدیره عبارتند از :

 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای رضا توسلیان

رئیس هیأت‌مدیره غیرموظف

آقای محمدمعین عباسی

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره

آقای مسعود براتی

عضو هیأت‌مدیره موظف

 

 

پروژه‌ها: