امروز: ۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

هیأت مدیره و مدیر عامل موسسه تامین آتیه کارکنان بانک شهر با آگاهی از اهداف تأسیس مؤسسه که همانا تأمین و تقویت بنیه مالی و معیشتی کارکنان سپرده‌گذار و افزایش سطح رفاه آنان می‌باشد با برخورداری از اعتماد هیأت امناء محترم مؤسسه و سپرده‌گذاران، نهایت تلاش و مساعی خود را در دستیابی به اهداف تعیین شده به کار بسته و با استراتژی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، کار خود را با تعیین نیازهای بلند مدت مؤسسه و میزان مناسبی از ریسک آغاز نموده و قطعاً در ادامه نیز به انتخاب سبد مناسبی از دارائی‌ها و در نهایت به انعطاف مالی مناسب توجه خواهد گردید.

تاکید مدیرعامل موسسه بر برنامه‌ریزی منسجم در راستای تحقق سیاست‌ها و اهداف موسسه و هدف‌گذاری و برنامه‌محوری توام با پویایی و خلاقیت لازمه تحول در موسسه است. ضمنا یکی از اولویت‌های موسسه، طراحی و تدوین برنامه در راستای خلق تعالی ارزش، جذب منابع، کسب سهم از بازار و مدیریت منابع و مصارف می‌باشد.