امروز: ۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

اسامي نمايندگاني که از طرف بانک شهر و شرکت هاي تابعه آن جهت کاربري سامانه امور اعضاء مشخص شده اند.

در صورت هرگونه مشکل جهت ورود به سامانه با نماینده محترم شرکت خود تماس حاصل فرمایید.

 

 

اسامي نمايندگان
رديف نام و نام خانوادگي سازمان/شرکت تلفن
1 فرحناز رغبتی بانک شهر 83364000 
2 علی اضغر نجاریان بانک شهر 83364000 - داخلی 2987
3 محمد رزاقي دستجردي ليزينگ شهر 09122990120
4 سميه کاظمي اميرهنده راهبرد هوشمند شهر 09126932098
5 سارا سادات اکرم راهبرد هوشمند شهر -
6 سميرا رحيمي توسعه گردشگري شهر آيين 09369804558
7 علی شکورزاده کارگزاری شهر 09141606897
8 معصومه خامی سرمایه گذاری شهر آتیه 09125402853
9 خاطره فرخی سرمایه گذاری شهر آتیه 09183704016
10 شایان اسمعیلی پور تجارت آتیه کیش 09379183489
11 منیر شریعتی توسعه و نوآوری شهر 09125025711
12 کیارش گودرزی توسعه و نوآوری شهر 09195676749
13 پرویز اصلانزاده گروه توسعه اقتصادی رستا 09199235142
14 سمیرا شیرازی گروه پترو انرژی شهر 09128890580
15 گیل آرا غلام دوست گروه پترو انرژی شهر 09128890580
16 سولماز نوابی تجارت بین الملل صنایع و معادن ایرانیان 09372100132
17 بهنام رضائی ساختمان و عمران شهر پایدار 09123834047
18 محمدرضا تقوی خدمات مالی و مدیریتی خبرگان شهر 09123250274
19 مهدی نبی پور بهساز عمران شهر پاد 09126166035
20 طاهر نادری گروه توسعه صنایع و معادن شهر 09383086787