موسسه تامین آتیه کارکنان بانک شهر
کد : 17614-1027      تاریخ انتشار : ۱۴۰۰ شنبه ۲۳ بهمن تعداد بازدید : 43357

اخبار و رویدادها | سود مصوب سال مالی 1399 به حساب اعضاء منظور گردید

سود مصوب سال مالی 1399 به حساب اعضاء منظور گردید
به اطلاع اعضای محترم صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر میرساند، سود مصوب سال مالی 1399 به حساب اعضاء منظور گردید

به اطلاع اعضای محترم صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر میرساند،  سود مصوب سال مالی 1399 به حساب اعضاء منظور گردید. جهت مشاهده می بایست به حساب کاربری خود مراجعه نمایید و در صورت نقص در اطلاعات باید با نماینده سازمان و یا شرکت خود که در این لیست مشخص شده است تماس حاصل فرمایید.