موسسه تامین آتیه کارکنان بانک شهر
کد : 17614-1028      تاریخ انتشار : ۱۴۰۱ پنج شنبه ۵ آبان تعداد بازدید : 32633

اخبار و رویدادها | ثبت مجامع موسسه صندوق ذخیره بانک شهر

ثبت مجامع موسسه صندوق ذخیره بانک شهر
به اطلاع کلیه اعضاء می رساند مجامع مؤسسه به شرح جداول ذیل که در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 1401/08/03 نیز آگهی گردیده برگزار می گردد .
به اطلاع کلیه اعضاء می رساند مجامع مؤسسه به شرح جداول ذیل که در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 1401/08/03 نیز آگهی گردیده برگزار می گردد .
لذا از هیأت امنای محترم مؤسسه جهت حضور در مجامع مربوطه دعوت به عمل می آید.
همچنین متعاقباً مجامع مربوطه از طریق سامانه پیامکی مؤسسه به اطلاع اعضاء هیأت امنا خواهد رسید .